U bent hier:   Home
  |  Inloggen

Article Details

Klassenindeling 2018-2019
Bericht geplaatst op: 28-6-2018

De klassenindeling voor het komende schooljaar wordt in de laatste dagen van de zomervakantie via Google Classroom bekendgemaakt.

 

Het samenstellen van de klassen gebeurt op de volgende manieren.


Leerjaar 1
Bij het samenstellen van de brugklassen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de woonplaats van de leerlingen, zodat de meeste leerlingen met een paar bekenden in de klas zitten en samen naar school en naar huis kunnen fietsen.


Leerjaar 2 en 3 havo
In elk van deze leerjaren worden de klassen opnieuw samengesteld. Dit komt onder andere, doordat leerlingen doubleren of van schoolsoort veranderen. Ook is het aanpassen van klassen soms wenselijk uit sociale overwegingen. Leerlingen mogen de namen van een paar medeleerlingen opgeven met wie zij graag in de klas zitten. Daar wordt dan zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.


Leerjaar 2 en 3 vwo

In elk van deze leerjaren worden de klassen opnieuw samengesteld. Vanwege de complexiteit van de roostering van de plusvakken en de gewenste groepsdynamiek bepaalt het team de klassenindeling. 

Leerjaar 4 tot en met de examenklas
Omdat de leerlingen in de bovenbouw kiezen uit een groot aantal vakkenpakketten vindt een groot deel van de lessen niet meer klassikaal plaats, maar in lesgroepen van steeds wisselende samenstelling. De klassenindeling wordt in de bovenbouw niet handmatig gedaan, maar wordt door het roosterprogramma bepaald. Om tot een goed lesrooster te komen, is het onmogelijk rekening te houden met wensen ten aanzien van de klassenindeling.Terug