woensdag 20 januari 2021

Open lesmiddag voor basisschoolverlaters

Voor leerlingen in groep 8 die na dit schooljaar waarschijnlijk voor havo of vwo-onderwijs kiezen.