dinsdag 13 april 2021

Normaal rooster (dus geen verkort rooster)

In de jaarplanning stond een tijdlang vermeld dat er op dinsdag 13 april een verkort lesrooster zou zijn tot en met het zesde lesuur. Dat is nu verplaatst naar dinsdag 20 april. Op dinsdag 13 april gaan alle lessen dus gewoon door volgens het normale rooster.