Mooie resultaten informatica-wedstrijden

Mooie resultaten informatica-wedstrijden

Geplaatst op: dinsdag 05 februari 2019

Voor het eerste jaar is het zelfs alle leerlingen gelukt om een certificaat voor deze wedstrijd te bemachtigen.

Ieder jaar biedt de Stichting NIO een aantal wedstrijden aan, waaronder de Nederlandse Informatica Olympiade en de Beverwedstrijd. Deze wedstrijden bestaan uit een collectie uitdagende opgaven waarbij de leerlingen worden getest op hun programmeervaardigheden en het vermogen om logisch na te denken. Als Olympiadeschool zijn deze twee wedstrijden standaard opgenomen in ons PTA.

We zijn erg trots te mogen vermelden dat van de 29 vwo-eindexamenkandidaten maar liefst 11 leerlingen een uitnodiging hebben ontvangen om deel te nemen aan de finale van deze wedstrijd en dat alle deelnemers van het Zwijsen College tot de beste 60% van Nederland behoren! Voor het eerste jaar is het zelfs alle leerlingen gelukt om een certificaat voor deze wedstrijd te bemachtigen. Met maar liefst 26 bronzen certificaten, 2 zilveren certificaten en zelfs één gouden certificaat hebben onze leerlingen het uitstekend gedaan.

Ook bij de Beverwedstrijd zijn bijzonder mooie resultaten geboekt. Waar landelijk gezien het slechts de helft van alle deelnemende vijfde- en zesdeklassers lukt om meer dan 103 (van de 180) punten te scoren, kreeg 74% van onze eindexamenleerlingen deze of een hogere score. Met een gemiddelde score van 119.2 punten stijgen onze leerlingen dan ook behoorlijk boven het landelijk gemiddelde van 101.6 punten uit. Luc de Wit uit havo 5 zal op 2 maart onze school vertegenwoordigen in de finale. Heel veel succes!