Wie zijn we

Directie

  • De eindverantwoordelijkheid voor het Zwijsen College en het Fioretti College ligt bij één algemeen directeur, mevrouw drs. A.P.C.A. (Anita) O’Connor MEM.
  • De locatiedirecteur van het Zwijsen College is mevrouw B. (Birgit) van Veghel.
  • De dagelijkse leiding op het Zwijsen College is in handen van de locatiedirecteur en de directieleden Paul van Asseldonk, Julien Koog en drs. Paul Meijer.
  • De manager bedrijfsvoering Charl Hoeben is verantwoordelijk voor de onderwijsondersteuning. 

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Het Zwijsen College valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De locatiedirecteur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. De locatiedirecteur rapporteert aan de algemeen directeur Voortgezet Onderwijs Veghel waartoe ook het Fioretti College behoort. De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. 

De raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs bestaat uit Jos Kusters (voorzitter) en Yvonne Kops (lid). U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
Postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 - 5955500 
omo@omo.nl

De vereniging heeft een ledenraad. Dit is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. Via de ledenraad heeft de samenleving een plek in de formele besluitvorming. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt ze de jaarrekening en het jaarverslag vast. De ledenraad bestaat uit, door de raden van advies naar de ledenraad afgevaardigde leden en ouders van leerlingen die lid zijn van de vereniging. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Raad van advies

De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de algemeen directeur. De samenstelling van de raad van advies is als volgt: mevrouw G. van Creij, de heer A. van Dijk, de heer G. van Houtum, de heer E. Jansen, de heer G. Lenssen, de heer P. van Summeren, de heer B. Tomas en mevrouw W. de Jong. Er wordt gewerkt met een roulerend voorzitterschap.