Agenda

maandag 27 januari 2020

Algemene Ledenvergadering Ouderraad

De Ouderraad is het bestuur van de oudervereniging waar u, als ouder of voogd van een leerling op het Zwijsen College, automatisch deel van uit maakt. Op maandag 27 januari 2020 vindt de Algemene Ledenvergadering van de OR plaats. Tijdens deze vergadering zullen de nieuwe OR-leden benoemd worden en zal er decharge worden verleend op het jaarverslag. 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze ALV. U bent op 27 januari om 20.00 uur welkom op het Zwijsen College. We verzoek u vriendelijk om u uiterlijk 24 januari a.s. aan te melden via ons e-mailadres ouderraad@zwijsencollege.nl.

woensdag 29 januari 2020

Open lesmiddag voor basisschoolverlaters

vrijdag 31 januari 2020

Verkort lesrooster

zaterdag 1 februari 2020

Open Dag

Tijdens de Open Dag kun je tussen 10.00 en 14.00 uur het Zwijsen College in vol bedrijf aanschouwen. Op het Fioretti College staan de deuren tussen 11.00 en 15.00 uur open.

maandag 3 februari 2020

Vrije dag

donderdag 13 februari 2020

Lesvrije dag (Professionaliseringsdag)

maandag 24 februari 2020

Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie start dit jaar op maandag 24 februari en duurt één week. Maandag 2 maart worden alle leerlingen weer op school verwacht.

donderdag 5 maart 2020

Toetsweek H4, V4, V5

vrijdag 20 maart 2020

SE3 H5/V6

maandag 23 maart 2020

Reis-, uitwisselings-, projectweek

maandag 30 maart 2020

Schoolfotograaf H5 en V6

De groepsfoto van de complete groep Havo 5 en Vwo 6 wordt op maandag 30 maart gemaakt. Daarnaast worden pas- en klassenfoto's gemaakt. 

vrijdag 10 april 2020

Goede vrijdag en 2e Paasdag

Op vrijdag 10 april en maandag 13 april 2020 is iedereen vrij vanwege Goede vrijdag en 2e Paasdag. 

woensdag 15 april 2020

Come together 3.0

Muziek en dans door leerlingen van het Zwijsen College en het Fioretti College in de Blauwe Kei in Veghel!

maandag 20 april 2020

Meivakantie

De meivakantie start dit jaar op maandag 20 april en duurt twee weken. Maandag 4 mei worden alle leerlingen weer op school verwacht.

dinsdag 5 mei 2020

Bevrijdingsdag (vrije dag)

Vanwege Bevrijdingsdag heeft iedereen op dinsdag 5 mei een vrije dag.

donderdag 7 mei 2020

CE1 (Centraal eindexamen)

Het eindexamen wordt afgenomen van 7 tot en met 20 mei 2020.

donderdag 7 mei 2020

Geraniumaktie klas 1 en 2

donderdag 21 mei 2020

Hemelvaartsdag: iedereen is vrij!

Vanwege Hemelvaart heeft iedereen op donderdag 21 en vrijdag 22 mei vrij.

maandag 25 mei 2020

Sportdag bovenbouw

maandag 1 juni 2020

Tweede Pinksterdag: Iedereen is vrij!

Vanwege Tweede Pinksterdag heeft iedereen op maandag 1 juni een vrije dag.

dinsdag 2 juni 2020

Sportdag klas 1

dinsdag 2 juni 2020

Verkort lesrooster

woensdag 3 juni 2020

Gala H5/V6

woensdag 10 juni 2020

Uitslag CE1

donderdag 18 juni 2020

Verkort lesrooster

vrijdag 19 juni 2020

Toetsweek (gehele school)

vrijdag 26 juni 2020

Uitslag CE2

vrijdag 26 juni 2020

Diploma-uitreiking vwo 6

maandag 29 juni 2020

Diploma-uitreiking havo 5

dinsdag 30 juni 2020

Brugklaskamp

dinsdag 7 juli 2020

Lesvrije dag

Professionaliseringsdag voor medewerkers. Alle leerlingen zijn vrij.

woensdag 8 juli 2020

Inleveren boeken

donderdag 9 juli 2020

Lesvrije dag

Personeelsdag voor alle medewerkers. Alle leerlingen zijn vrij.

maandag 13 juli 2020

Zomervakantie van 13 juli tot en met 21 augustus.

De zomervakantie start op maandag 13 juli en duurt zes weken. Maandag 24 augustus worden alle leerlingen weer op school verwacht.