Startpagina online voorlichting

Startpagina online voorlichting

Geplaatst op: vrijdag 13 november 2020

Welkom bij de online voorlichting over het Zwijsen College. We hadden u natuurlijk graag persoonlijk ontmoet op onze kleurrijke school, maar dat is in deze tijd niet verstandig. We hebben een aantal zaken online voor u klaargezet.

Voorlichtingsfilm

Als we u live hadden kunnen ontvangen op school, hadden onze teamleiders en mentoren een enthousiaste presentatie verzorgd over het onderwijs en de ondersteuning op onze school.

Nu vertellen we u in een film van zo'n 12 minuten alles over de kleinschalige manier waarop we het onderwijs en de begeleiding in leerjaar 1 ingericht hebben, over de brugklastypen, ons eigentijds onderwijs op maat, de keuzemogelijkheden, het rooster, de inzet van chromebooks en ict op onze school, onze visie en missie, de introductieperiode, de begeleiding, de teams, de ouderbetrokkenheid die wij belangrijk vinden, de buitenlesactiviteiten, het aanmeldingstraject en Open Dag.

U krijgt een mooie inkijk in onze school. We wensen u veel kijkplezier.

Klik hier om de voorlichtingsfilm te bekijken

Workshops voor de leerlingen

Maar liefst 120 groep 8 leerlingen uit de regio hebben op 8 en 9 december deelgenomen aan een leuke workshop op onze school en kunden zo de sfeer eens proeven. De leerlingen konden kiezen uit sport, tekenen, jongleren, creatief schrijven, een scheikundeproefje en Heel Zwijsen Bakt. Het was een geslaagde eerste oriëntatie op onze school.

Minilesmiddagen

We willen u ook graag wijzen op onze minilesmiddagen op woensdagmiddag 20 en 27 januari. Uw kind heeft hiervoor wellicht al een uitnodiging ontvangen van zijn of haar leerkracht. Bij de minilessen volgen de leerlingen drie 'reguliere' lesjes van 25 minuten, bijvoorbeeld Nederlands, Engels of aardrijkskunde. We ontmoeten uw kind dan graag op het Zwijsen College.

Wervingsfolders

Elk jaar stellen we een illustratieve folder samen voor ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen. Het gehele aanmeldingstraject staat in deze folder overzichtelijk op een rijtje.

Klik hier om de ouderfolder te downloaden

Ook stellen we jaarlijks een leuke wervingskrant samen voor groep 8 leerlingen, met veel foto's en quotes van eersteklassers.

Klik hier om de folder voor groep 8 leerlingen te downloaden

Via de basisscholen worden beide folders ook fysiek verspreid, zodat u mooie en duidelijke naslagwerkjes in handen hebt.

Mailen of bellen

  • Voor vragen over havo kunt u het best direct contact opnemen met de teamleider havo/mavo 1 en havo/vwo 1, meneer Carlo Hazenveld (0413-366941 of carlo.hazenveld@voveghel.nl)
  • Voor vragen over vwo kunt u het best direct contact opnemen met de teamleider van vwo 1 en 2, meneer Martijn Smeets (0413-366941 of martijn.smeets@voveghel.nl).
  • Voor vragen over begeleiding en ondersteuning kunt u het best direct contact opnemen met de ondersteuningscoördinator, mevrouw Lynn Bettonvil (0413-366941 of lynn.bettonvil@voveghel.nl).
  • Algemene vragen kunnen te allen tijde gemaild worden naar info@zwijsencollege.nl. Wij zorgen er dan voor dat uw vraag bij de juiste medewerker terecht komt en beantwoord wordt.

Tot slot

We menen dat we met alle hierbovengenoemde mogelijkheden toch een goede manier hebben gevonden om u van de juiste informatie te voorzien. Wij wensen u veel succes met het kiezen van de school die het best bij uw kind past en hopen uiteraard dat we elkaar, in betere tijden, ook daadwerkelijk écht kunnen ontmoeten.